About me

In tegenstelling tot het op een klassieke manier weergeven van een zogenaamde Curriculum Vitae en daarmee uitgebreid ingaan welke opleidingen er gevolgd zijn, wil ik me als trainer of, zoals je wilt, als coach, ingaan op mijn motivatie waarom ik dit werk met passie doe. Door mijn lange werkzame verleden als trainer/coach kan ik putten uit veel ervaring, ik ervoer wat goed maar vooral ook waar het fout ging in de spelers ontwikkeling.

Na het voltooien van van mijn hoogste trainersopleiding, de C opleiding -in België en Duitsland formeel geregistreerd als A trainer- en docenten opleiding, zijn deze  ervaringen opgedaan in de ruim 35 jaar als trainer, waarin er door mij in diverse organisaties in binnen- en buitenland is gewerkt. Als beroepscoach ben ik vanaf begin 2000 en na het volgen van diverse didactische/pedagogische-, psychologische- en sportspecifieke opleidingen in het buitenland, fulltime werkzaam. En sinds december 2019 gecertifieerd PopTalk coach

Mijn  centraal uitgangspunt is dat ik steeds als individu in staat moet zijn of blijven om mijn eigen regie als trainer te kunnen blijven uitvoeren. Hierbij wordt door menigeen, mij snel de “verkeerde” kwalificatie ”, eigenwijs” gegeven. Ik ga er echter vanuit dat er bedoeld wordt, “hij heeft een uitgesproken (eigen) mening”, in mijn ogen een kwalificatie die voor een coach essentieel is, anderen napraten en imiteren of nog erger heulen, gaat nooit werken. Zelden of nooit  zal ik door een persoon of sportorganisatie, me iets klakkeloos laten welgevallen, om iets te gaan doen wat indruist tegen mijn coach handelen en principes.

In mijn gehele coach levensloop blijft mijn primaire gedachte, mezelf in te zetten voor de ontwikkeling van een speler, jong of wat ouder. Waarbij het mijn absolute voorkeur heeft, om jonge spelers vanuit nationale- als internationale regio’s met een zekere ambitie, breed te ontwikkelen.

Het inspireert mij om van betekenis te kunnen zijn voor een langdurige sport- en persoonlijkheidsontwikkeling. Ik ben dan ook sterk van mening dat er een onlosmakelijke verbinding moet zijn of liever gezegd is, tussen de reguliere schoolopleiding en de (top)sport opleiding. Deze connectie beperkt zich niet alleen tot de organisatorische verbinding tussen onderwijs en de(top)sport, dat zou in een breder perspectief getrokken moeten worden. Het gaat in essentie er om dat een speler, beter gezegd een atleet die door middel van datgene wat de sport biedt en omgekeerd natuurlijk ook, de mentale bewustwording gaat ontwikkelen, zodanig, dat de persoon in kwestie een schoolopleiding op zijn/haar niveau optimaal kan afronden. Sterker nog, dat de aangereikte handvatten en ervaringen leiden tot het vormen van een evenwichtig en sociaal individu, die dan optimaal binnen de samenleving zou kunnen gaan functioneren.

Naast alle mentale processen zoals omgaan met druk, discipline en veerkracht ontwikkelen, lange termijn doelen leren stellen en in stapjes behalen, reflecteren etc. is het sporten zelf ook  bevorderend om goed te kunnen leren, emotioneel en sociaal stabiliserend en brengt het automatisch een gezonde leefstijl met zich mee om dit traject te kunnen volhouden. Winst op veel vlakken en zeker in de tienerjaren.

Dat is de hoofdreden dat ik ruim 10 jaar geleden het idee had om in het oosten van ons land (Twente) de BadmintonAcademie en BadmintonSchool Oost Nederland, de BSON, te starten. In dit jaar hoop ik in Heino voor de regio Salland en Zwolle op de woensdagmiddag met 16 nieuwe te selecteren spelers te kunnen starten aan de BSON afdeling Heino.

Ik werk binnen deze setting alleen met mensen, o.a. trainers en spelers die duidelijk kenbaar een ambitie etaleren.

Vanuit deze organisatievorm is er uiteindelijk ook de mogelijkheid/toeleiding aanwezig, zoals dat nu ook al plaatsvindt, om een pad van topsport gerichte verdieping te bewandelen en dagelijks trainingen en begeleidingen te krijgen. Zoals het ook voor het ontvangen van onderwijs en trainingen te doen gebruikelijk, is het bieden van structuur in de vorm van lange termijn concepten een essentieel gegeven.

Dat zijn in mijn visie de “sleutel elementen”, die nodig zijn voor succesvol ontwikkelen. Deze ontwikkeling vraagt o.a. tijd, volharding, omgaan met tegenslagen, discipline, het werken aan blijvende motivatie van zowel spelers, ouders, opleidingsinstituten en als trainer je blijven ontwikkelen (levenslang leren). En dat is precies datgene waarin ik als trainer/coach mijn gedrevenheid aan ontleen, het langdurig, procesmatig ontwikkelen van jonge spelers.

John Fikenscher