Preview training program BSON 2022-2024

Vooruitblik richtings- en aandachtspunten in trainingen en toernooien voor BSON-spelers seizoen 2017/2018

Door: John Fikenscher (april 2017):

Richtinggevend en doel bepalend gedurende het komend jaar/seizoen zijn het de NJK’s voor alle leeftijdcategorieën, waarbij vanaf de U13 en ouder dit de absolute toetsingsmomenten zullen zijn. Analoog aan het reguliere onderwijssysteem zou je de navolgende parallellen kunnen trekken:

  • BSON trainingen dragen bij aan de totale badmintonontwikkeling en zoals in het reguliere onderwijs het naar school gaan en daar onderricht wordt in wat het curriculum voorschrijft. Met hierin de gebruikelijke schriftelijke overhoringen en toetsen.
  • Het deelnemen aan minimaal 6 Junior Master (JM) toernooien en andere ontwikkelingsbepalende nationale en internationale toernooien zijn te vergelijken met het volgen van een toetsweek binnen dat reguliere onderwijs. Want immers in die JM/s wordt uiteindelijk zichtbaar en getoetst hoe een deel van de spelersontwikkeling verloopt en of dat dient te worden aangepast.
  • De deelname aan het NJK (juni) is het het ultieme toetsingsmoment evenals het internationale jeugdtoernooi in Hoensbroek (december), zeg maar het overgangsmoment om een leeftijdsfase verder in te gaan of zoals in het onderwijs het geval is je overgaat of een examen positief afsluit. En of er doorstroming kan plaatsvinden naar nationale selecties waaronder U15.

Waar gaan we in 2017/2018 specifieker gefaseerd aan werken?

Allereerst moet worden gezegd dat een programma uitvoeren te maken heeft met structuur en regelmaat en natuurlijk welke ontwikkelingen zijn er internationaal te zien. Waarin  in trainingen opeenvolgend en constant wordt gewerkt aan mentale-,technische,tactische- en fysieke vaardigheden. Hoe meer en beter er éénduidig volgens structuur  kan worden gewerkt des te beter het effect kan zijn, lees het leerresultaat is. Het “random” werken aan vaardigheden is in mijn ogen eigenlijk een zinloze aangelegenheid wanneer je ambities hebt en serieus die ambities zou willen nastreven, maar waarin je desondanks denkt beter te worden, maar marginaal verbeteringen ziet. Voor de fysieke aspecten is het onderstaande periodiseringsmodel een uitgangspunt waarmee ik tot en met heden aan toe heb gewerkt. Met hier en daar wat accent-verleggingen ga ik daar mee door.

In onderstaande fysieke periodisering gaan we ook voor de midden- en bovenbouw niveaus van de BSON (vanaf 1e jr U-15 en ouder), meer en specifieker werken aan het versterken van de lange rugspier, om uiteindelijk in m.n.de bovenhandse uitgevoerde slagen clear en smash harder te kunnen slaan.Vooral de smash-uitvoering krijgt hierin een prominentere aandacht. Daarvoor heb je als badmintonspeler vanaf augustus de foamroller nodig en dien je dus aan te schaffen.

printscreenbson1

T.a.v. het mentale-, technische- en tactische vlak moet worden opgemerkt dat de Yoga oefenvormen voorafgaande aan uitvoering van de services nog serieuzer en beter moeten worden uitgevoerd. Bij die Yoga oefenvormen ligt het accent op de individuele uitvoering, dus daarin is er geen ruimte voor onderlinge gesprekken of opmerkingen. Zoals ik al in trainingen heb constateren en heb gezegd, is het effect direct zichtbaar en meetbaar aan de hand van de service uitvoeringen.Want hoe serieuzer en beter je de yoga oefenvormen hebt gedaan des te minder fouten worden er in de service-oefenigen gemaakt.En dat geldt zeker voor de toepassing van de service in wedstrijden, want het kan niet zo zijn dat door de fouten die hierin worden gemaakt er punten verspeeld worden. Door het uitvoeren van die oefeningen bereid je je dus fysiek en mentaal gezien voor op je taakuitvoering.

Na de training in de cooling down is er voldoende ruimte om in een relaxte vorm weer afstand te nemen van de geleverde inspanningen en is onderling van gedachten wisselen geen probleem meer. Dat eerste wat ik beschreven heb geldt ook voor de oefenreeksen met clear, dropshot en lob,  waarin je werkt aan de som van 5,7,9, je focus op de taakuitvoering wordt hierdoor stelselmatig positief beïnvloed, de effectiviteit en efficiëntie in de uitvoering van vaardigheden gaan omhoog, dus je levert kwaliteit in je trainingen. Hiermee gaan we dus ook door.

Omdat vooral in de U-13 en ouder, de trainingsleeftijd al van dien aard is dat er in volume meer trainingen zijn gedaan waardoor de technische uitvoeringen ook zijn beter geworden, gaan we meer letten op de technisch-tactisch toepassing en samenhang van vaardigheden voor het enkel- en dubbelspel. Dat wordt zichtbaar in langere reeksen en in meer complexere vormen.

Een voorbeeld is de stabiliteit in de uitvoering van voetenwerk en slagen. Die stabiliteit is een gevolg en combinatie van hoe sterk je lichamelijk bent, je controle, lees coördinatie over je lichaamshouding hebt en hoe groot je uithoudingsvermogen is. Waarbij het gebruik van bijvoorbeeld  je armen bij uitvalspassen richting het net er één van is, zie hiervoor onderstaande foto’s ter illustratie hiervan. Lichaamsbalans perfect, voetenstand in controle voordat de shuttle wordt geraakt, linkerarm nagenoeg gestrekt voor de balans uitvoering.

printscreenbson2

Ook in technische zin, het net te domineren met alle variabelen die er zijn, fh- en bh netspin-shots, maar ook de cross netshots met schijn gaan we verbeteren. Ook het constanter instaat zijn om in de verdediging, cross of rechtdoor kort of hoog te spelen. Vanuit het achterveld op de forehand zijde beter kunnen ageren. Dus sneller onder de druk van aanvallende vlakke slagen kunnen wegkomen en het toepassen van aanvallende slagen. Vanuit de backhand zijde idem maar dan aangevuld met “pulled” (drop)shots rechtdoor en cross toegepast. Verder vind ik dat in die backhand-hoek meer lenigheid en balans moet worden ontwikkeld om de round-the-head slag ook lager te kunnen nemen, dat laat in vele gevallen nog te wensen over.

printscreenbson3

En vanuit het achterveld (zie foto Saina Nehwal), direct na de slag-uitvoering. Ook hierbij is de balans-uitvoering nagenoeg perfect. Trek bij haar en bij de bovenstaande foto’s maar denkbeeldig een loodlijn van vanaf het hoofd naar beneden. Het laterale punt ligt dan nagenoeg midden tussen de benen.

printscreenbson4

Omdat in vele gevallen de techniek en krachtontwikkeling als gevolg van de lichamelijke groei, vanaf de U-13/15 is verbeterd, kunnen we nu ook meer de snelheid van handelen meer aandacht gaan geven. Dus de snelheid van uitvoering van het voetenwerk en het slaan van de shuttle en tegelijkertijd tactisch goed keuzes maken. Mijn streven is dat je in staat wordt, om vanuit iedere positie in het speelveld naar gelang de tactische situatie zich voordoet, minimaal 3 opties ziet en dienovereenkomstig de meest effectieve keuze daarin maakt.

Voor het dubbelspel wil ik vooral terug laten komen dat je positie-inname, tijdens de service, tijdens de rally in de aanval en verdediging op snelheid kunt innemen. Waarbij ik accenten wil zien in constante beweeglijkheid en racketvoering aan het net, en van die speler meer geduld wil zien voordat überhaupt kan worden gescoord. Verder overname van verdediging naar aanval en omgekeerd in de aanval het op correcte manier innemen van eigen open ruimtes en het zoeken en maken van die ruimtes bij de tegenstanders. Plus het onderling communiceren hiervan.

Speciale aandacht voor backhand- en forehand vlakke ballen (drives) hard en gericht en een snelle variabele grip hantering bij de uitvoering hiervan. Aan het net constante beweeglijkheid en gericht zijn op de shuttle naar beneden te spelen, blok, push, dab. Dat betekent dus een hogere racket positie inname. Half court in de verdediging variabele forehand– en backhand-verdediging hoog rechtdoor en cross en vlak + doorlopen overname net positie.

De achterspeler dient wanneer hij/zij met smashes aanvalt sneller vanuit de hoeken het midden op te zoeken of vanuit die smash-uitvoering sneller de net-positie over te nemen.

Kortom meer dan genoeg om aan te gaan werken!